Moldavite #142

𝐌𝐨π₯𝐝𝐚𝐯𝐒𝐭𝐞 #142
━━━━◦○◦━━━━
πŸ’š

β—¦ Size: 0.93g━━━━◦○◦━━━━

β—¦ Moldavite is a tektite, and a stone of intense frequency and high vibration. Moldavite is a forest green, olive green vitreous silica projectile rock formed by a meteorite impact Czech Republic that occurred about 15 million years ago.
These natural green crystals are powerful to create transformation and are thought to be the stone known as "The Holy Grail Stone." They are one of the best stones to use for psychic protection as negative entities find it difficult to connect to your aura when you are wearing one. They have an amazing energy that helps to create change in your life once you begin to utilize their vibration.

β—¦ Why it is so popular and what Moldavite is good for? β—¦
β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦
You may not understand why it is popular until you hold a piece of this crystal for the first time, and experience the intense vibration that this crystal embodies.
Once you begin the journey that starts when you connect with one of these stones there will be no going back, as Moldavite is a stone of transformation!
These high crystal energy stones have an intense frequency and high vibration which makes them a 'must have' for any who are on the spiritual path.

β—¦ Healing with Moldavite β—¦
β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦
This unusual green crystal is certainly the stone to choose if you are on the spiritual path and you are looking for a high crystal energy stone to assist you. It has a powerful energy to aid spiritual awakening, transformation and spiritual healing, but it is not always easy to use.
When someone picks up one of these unusual crystals, the most common reaction that most people feel first is a tingling in the hand, which spreads out into the body. The Moldavite metaphysical properties are powerful and not everyone finds these stones comfortable to use, so start slowly. If you are not experienced with working with crystals & meditating then wait until you are more experienced & then take it very slow and in small doses.

β—¦ Beware of fakes β—¦
β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦β—¦
It’s becoming increasingly harder to find the green rock since there’s a very limited supply of it and it’s becoming more in demand. It’s an expensive stone for this reason.
We are happy to assure you that our Moldavite is coming directly from Czech Republic and is genuine.

Β 

Β 

Β 

Β 

Β 

━━━━━━━━━━━━━━━━◦○◦━━━━━━━━━━━━━━━━


β™‘ Notes:

β€’ Sold as 1 Piece

β€’ This is the exact piece you will be receiving.

β€’ Due to the nature of product, colour in real life

may be slightly different. Pictures are lightened, so every detail could be seen.